Čiastka č. 244/2007 Z. z.

Vydaná dňa: 18.12.2007
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
581/2007 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o doplňujúcom pedagogickom štúdiu 01.01.2008
582/2007 Z. z. Vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o podrobnostiach o obsahu žiadosti, o technických podmienkach a o dĺžke času uskutočnenia stavby, na ktorú sa poskytuje štátna podpora 01.01.2008
583/2007 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody o spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a Európskym centrom pre strednodobé predpovede počasia
584/2007 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Zmien Vykonávacieho predpisu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok a k Protokolu k tejto dohode
585/2007 Z. z. Oznámenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 15. februára 2006 č. 491/M-2006 o poskytovaní dotácií v oblasti kombinovanej dopravy
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené