Čiastka č. 91/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 22.04.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
207/2004 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o doplnení zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov 01.05.2004
208/2004 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor a náležitosti európskeho zbrojného pasu 01.05.2004
209/2004 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje spôsob a obdobie, ku ktorému sa zisťuje stav majetku štátu, rozsah a lehota predkladania informácií o majetku štátu Štátnej pokladnici 01.05.2004
210/2004 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Doplnkového protokolu č. 13 k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode
211/2004 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2003
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené