Čiastka č. 35/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 14.02.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
76/2004 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o odvolaní výhrad Slovenskej republiky k článku 6 Dohovoru o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zhabaní a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti prijatému v Štrasburgu 8. novembra 1990
77/2004 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o vzájomnej podpore národnostných menšín v oblasti vzdelávania a kultúry
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené