Čiastka č. 61/1995 Z. z.

Vydaná dňa: 25.08.1995
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
182/1995 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní bankoviek po 200 Sk vzoru 1995 25.08.1995
183/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskej republiky o kultúrnej, technickej, vzdelávacej a vedeckej spolupráci
184/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o výmene údajov z informačných fondov obsiahnutých v registri trestov
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené