Čiastka č. 16/1989 Zb.

Vydaná dňa: 15.06.1989
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
61/1989 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o spolupráci na úseku ochrany rastlín 30.06.1989
62/1989 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o psychotropných látkach 30.06.1989
o1/c16/1989 Zb. Oznámenie Štatistického a evidenčného vydavateľstva tlačív, Praha
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené