Čiastka č. 21/1978 Zb.

Vydaná dňa: 30.08.1978
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
97/1978 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené