Čiastka č. 39/1970 Zb.

Vydaná dňa: 28.12.1970
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
130/1970 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o územnom členení Slovenskej socialistickej republiky 01.01.1971
131/1970 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o zriadení krajských národných výborov v Slovenskej socialistickej republike a o opatreniach s tým súvisiacich 01.01.1971
132/1970 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o voľbe poslancov krajských národných výborov v Slovenskej socialistickej republike 28.12.1970
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené