Oznámenie č. 53/2001 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o povolenie pôsobiť ako banka, minimálna výška peňažného vkladu do základného imania banky a spôsob preukazovania splnenia podmienok, na ktoré je viazané povolenie pôsobiť ako banka

Čiastka 21/2001
Platnosť od 15.02.2001 do31.12.2001
Zrušený 589/2001 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. marca 2001.

53

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 4 ods. 2 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov

opatrenie z 29. januára 2001 č. 5/2001, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o povolenie pôsobiť ako banka, minimálna výška peňažného vkladu do základného imania banky a spôsob preukazovania splnenia podmienok, na ktoré je viazané povolenie pôsobiť ako banka.

Týmto opatrením sa ustanovujú náležitosti žiadosti o povolenie pôsobiť ako banka vrátane žiadosti podľa § 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení zákona č. 242/1999 Z. z., minimálna výška peňažného vkladu do základného imania banky a banky vykonávajúcej hypotekárne obchody, ktorá je podmienkou na udelenie povolenia pôsobiť ako banka, a spôsob preukazovania splnenia podmienok, na ktoré je viazané povolenie pôsobiť ako banka.

Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska z 5. júna 1998 č. 5, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o povolenie pôsobiť ako banka, minimálna výška peňažného vkladu do základného imania banky a spôsob preukazovania splnenia podmienok, na ktoré je viazané povolenie pôsobiť ako banka (oznámenie č. 210/1998 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. marca 2001.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 7/2001 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných jednotkách Národnej banky Slovenska.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.