Oznámenie č. o1/c9/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov

Čiastka 9/1989
Platnosť od 30.03.1989
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. májom 1989.

Federálne ministerstvo financií

výnosom č. II/2-5 736/89 zo 4. apríla 1989 zrušuje podľa § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 73/1952 Zb. o dani z obratu výnos č. VI/2-21 258/1981 z 12. januára 1982 o odvode obchodných zrážok získaných v zariadeniach závodného stravovania z činností, ktoré so závodným stravovaním nesúvisia.

Výnos nadobúda účinnosť 1. májom 1989 a bude uverejnený vo Finančnom spravodajcovi.

Do výnosu možno nazrieť na Federálnom ministerstve financií, ministerstvách financií, cien a miezd republík, na všetkých krajských, okresných, obvodných a mestských finančných správach, na Finančnej správe v hl. m. Prahe a na Finančnej správe v hl. m. SSR Bratislave.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.