Oznámenie č. o1/c9/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov

Čiastka 9/1989
Platnosť od 30.03.1989
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. májom 1989.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené