Oznámenie č. o8/c34/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov

Čiastka 34/1989
Platnosť od 22.12.1989 do31.12.1991
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov a platí do 31. decembra 1991.

Ministerstvo financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky

vydalo podľa § 41 ods. 3 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 139/1984 Zb. o notárskych poplatkoch po dohode s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky výnos zo 14. augusta 1989 č. 71/1 710/1989 o oslobodení osobných počítačov a mikropočítačov od notárskeho poplatku z darovania.

Výnosom sa oslobodzujú od notárskeho poplatku z darovania osobné počítače, mikropočítače, príslušenstvo a súčasti osobných počítačov a mikropočítačov, ktoré sú podľa § 5 vyhlášky Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 84/1989 Zb. o colných úľavách pri dovoze niektorých druhov neobchodného tovaru oslobodené od cla.

Výnos nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov a platí do 31. decembra 1991. Výnos bude uverejnený vo Finančnom spravodajcovi č. 8-9 z roku 1989. Možno do neho nazrieť na Ministerstve financií, cien a miezd SSR, na Ministerstve spravodlivosti SSR, na krajských finančných správach a štátnych notárstvach v Slovenskej socialistickej republike.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.