Výzva stavebného úradu na doplnenie žiadosti o stavebné povolenie podľa § 60 ods. 1 stavebného zákona

Ak predložená žiadosť o stavebné povolenie, najmä dokumentácia, neposkytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby alebo udržiavacích prác na nej alebo ak sa v dokumentácii nedodržia podmienky územného rozhodnutia, vyzve stavebný úrad stavebníka, aby žiadosť v primeranej lehote doplnil, prípadne, aby ju uviedol do súladu s podmienkami územného rozhodnutia, a upozorní ho, že inak stavebné konanie zastaví.

Autori: Mgr. Jana Kolesárová
Právny stav od: 1. 1. 2015
Dátum publikácie: 25. 1. 2019
Oblasti práva:
Správne právo / Stavebníctvo a architektúra / Správne orgány na úseku stavebníctva; Stavby; Stavebné konanie; Stavebné právo
Občianske právo
Obchodné právo 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: Mgr. Jana Kolesárová

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Prílohy

  • Výzva stavebného úradu na doplnenie žiadosti o stavebné povolenie podľa § 60 ods. 1 stavebného zákona / 32 kB

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené