Určenie stavebného úradu, že ohlásená drobná stavba podlieha stavebnému povoleniu podľa § 57 ods. 1 stavebného zákona

V zmysle ustanovenia § 57 ods. 1 posledná veta stavebného zákona môže stavebný úrad určiť, že ohlásenú drobnú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia. Na základe určenia stavebným úradom je potom stavebník povinný podľa ustanovenia § 58 stavebného zákona podať žiadosť o stavebné povolenie s predpísanými náležitosťami a prílohami.

Autori: Mgr. Jana Kolesárová
Právny stav od: 1. 11. 2005
Dátum publikácie: 25. 1. 2019
Oblasti práva:
Správne právo / Stavebníctvo a architektúra / Správne orgány na úseku stavebníctva; Stavby; Stavebné konanie; Stavebné právo; Stavebníctvo
Občianske právo
Obchodné právo


 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: Mgr. Jana Kolesárová

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Prílohy

  • Určenie stavebného úradu, že ohlásená drobná stavba podlieha stavebnému povoleniu podľa § 57 ods. 1 stavebného zákona / 17 kB

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené