Rozhodnutie o využívaní územia podľa § 39b stavebného zákona

Stavebný úrad oznámi začatie územného konania dotknutým orgánom a všetkým známym účastníkom a nariadi ústne pojednávanie spojené spravidla s miestnym zisťovaním. Súčasne stavebný úrad upozorní účastníkov, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak že sa na neprihliadne. Oznámenie o začatí územného konania vo veci územného konania o využití územia sa oznámi verejnou vyhláškou, ak sa týka rozsiahleho územia.

Autori: JUDr. Dagmar Pagáčová
Právny stav od: 1. 11. 2005
Dátum publikácie: 5. 2. 2019
Oblasti práva: Správne právo / Správne právo; Stavebníctvo a architektúra / Stavby; Stavebné konanie; Stavebné právo


 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: JUDr. Dagmar Pagáčová

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Prílohy

  • Rozhodnutie o využívaní územia podľa § 39b stavebného zákona / 54 kB

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené