Oznámenie stavebného úradu o začatí územného konania verejnou vyhláškou podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona

Oznámenie verejnou vyhláškou sa riadi § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa ktorého sa doručovanie vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Autori: Mgr. Jana Kolesárová
Právny stav od: 1. 11. 2015
Dátum publikácie: 23. 1. 2019
Oblasti práva:
Správne právo / Stavebníctvo a architektúra / Správne orgány na úseku stavebníctva; Stavby; Stavebné konanie; Stavebné právo
Občianske právo
Obchodné právo


 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: Mgr. Jana Kolesárová

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Prílohy

  • Oznámenie stavebného úradu o začatí územného konania verejnou vyhláškou podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona / 34 kB

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené