Čiastka č. 4/2017 Vestník MŽP SR

Vydaná dňa: 03.10.2017
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
5/2017 Vestník MŽP SR Oznámenie o ponuke na prevod správy geologického diela vrtu RH–1 Handlová BEZODPLATNÝM PREVODOM
6/2017 Vestník MŽP SR Oznámenie o osobitných podmienkach na udelenie národnej environmentálnej značky skupine produktov: Tissue papier
7/2017 Vestník MŽP SR Oznámenie o osobitných podmienkach na udelenie národnej environmentálnej značky skupine produktov: Murovacie materiály
8/2017 Vestník MŽP SR Oznámenie o osobitných podmienkach na udelenie národnej environmentálnej značky skupine produktov: Zariadenie na spaľovanie tuhej masy
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené