Predpisy v roku 2017

Číslo Názov predpisu
6/2017 Vestník MŽP SR Oznámenie o osobitných podmienkach na udelenie národnej environmentálnej značky skupine produktov: Tissue papier
7/2017 Vestník MŽP SR Oznámenie o osobitných podmienkach na udelenie národnej environmentálnej značky skupine produktov: Murovacie materiály
8/2017 Vestník MŽP SR Oznámenie o osobitných podmienkach na udelenie národnej environmentálnej značky skupine produktov: Zariadenie na spaľovanie tuhej masy
9/2017 Vestník MŽP SR Zoznam odborne spôsobilých osôb pre vyhotovovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny podľa § 55 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov - Fyzické osoby
1/2017 Vestník MŽP SR Oznámenie o osobitných podmienkach na udelenie národnej environmentálnej značky skupine produktov: Baliaci papier a vlnitá lepenka
2/2017 Vestník MŽP SR Oznámenie o osobitných podmienkach na udelenie národnej environmentálnej značky skupine produktov: Dosky na báze dreva
3/2017 Vestník MŽP SR Oznámenie o osobitných podmienkach na udelenie národnej environmentálnej značky skupine produktov: Drôtokamenné konštrukcie
4/2017 Vestník MŽP SR Oznámenie o osobitných podmienkach na udelenie národnej environmentálnej značky skupine produktov: Prostriedky na zimnú údržbu
10/2017 Vestník MŽP SR Zoznam odborne spôsobilých osôb pre vyhotovovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny podľa § 55 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov - Právnické osoby
5/2017 Vestník MŽP SR Oznámenie o ponuke na prevod správy geologického diela vrtu RH–1 Handlová BEZODPLATNÝM PREVODOM
11/2017 Vestník MŽP SR Opatrenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo 7. decembra 2017 č. 1/2017, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo 14. júla 2004 č. 3/2004-5.1, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.