Čiastka č. 2/2011 Vestník MŽP SR

Vydaná dňa: 01.01.2011
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
15/2011 Vestník MŽP SR Všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Prešove č. 1/2010 z 11. novembra 2010, ktorou sa vyhlasuje ochranné pásmo národnej prírodnej pamiatky Važecká jaskyňa 01.01.2011
16/2011 Vestník MŽP SR Všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Prešove č. 2/2010 z 1. decembra 2010, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia pre územie mesta Vranov nad Topľou a obcí Hencovce, Kučín, Majerovce a Nižný Hrabovec 01.02.2011
17/2011 Vestník MŽP SR Všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Prešove č. 3/2010 z 2. decembra 2010, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia pre územie mesta Prešov a obce Ľubotice 01.02.2011
18/2011 Vestník MŽP SR Všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Prešove č. 4/2010 zo dňa 22. 12. 2010, ktorou sa vyhlasujú vody vhodné na kúpanie a určujú povrchové vody vhodné pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb 01.02.2011
19/2011 Vestník MŽP SR Všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Bratislave č.2 /2010 z 28. decembra 2010, ktorou sa vyhlasuje chránený areál Soví les 01.02.2011
20/2011 Vestník MŽP SR Všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Bratislave č. 5/2010 z 28. decembra 2010, ktorou sa vyhlasuje chránený areál Rudava 01.02.2011
21/2011 Vestník MŽP SR Všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Bratislave č. 1/2011 z 21. 3. 2011, ktorou sa vyhlasuje chránený areál Bahno 01.04.2011
22/2011 Vestník MŽP SR Všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu životného prostredia Bratislave č. 2 /2011 z 21. 3. 2011, ktorou sa vyhlasuje prírodná rezervácia Jasenácke 01.04.2011
23/2011 Vestník MŽP SR Všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Bratislave č. 3 /2011 z 21. 3. 2011, ktorou sa vyhlasuje prírodná rezervácia Zelienka 01.04.2011
24/2011 Vestník MŽP SR Všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Bratislave č. 4/2011 z 23. marca 2011, ktorou sa vyhlasuje chránený areál Mešterova lúka 01.04.2011
25/2011 Vestník MŽP SR Všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Bratislave č. 5/2011 z 23. marca 2011, ktorou sa vyhlasuje prírodná rezervácia Orlovské vŕšky. 01.04.2011
26/2011 Vestník MŽP SR Zoznam odborne spôsobilých osôb podľa § 9 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov a evidencia pečiatok podľa § 12 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 51/2008 Z. z, ktorou sa vykonáva geologický zákon v znení vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 340/2010 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon. (Aktualizované k 1. 7. 2011) 01.07.2011
27/2011 Vestník MŽP SR Zoznam právnických a fyzických osôb oprávnených vykonávať geologické práce podľa § 4 ods.1 písm. a) zákona č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov. (Aktualizované k 01. 07. 2011) 01.07.2011
28/2011 Vestník MŽP SR Zoznam prieskumných území k 01. 07. 2011 . 01.07.2011
29/2011 Vestník MŽP SR Zoznam rozhodnutí o určení organizácie, ktorá bude evidovať a zabezpečovať ochranu výhradného ložiska (Aktualizované k 01. 07. 2011 01.07.2011
30/2011 Vestník MŽP SR Zoznam rozhodnutí o výhradnom ložisku (nevyhradený nerast) (Aktualizované k 01. 07. 2011) 01.07.2011
31/2011 Vestník MŽP SR Odvetvová technická norma ŽP 3302-2 01.01.2011
32/2011 Vestník MŽP SR Cenník pre výpočet náhrady škody na rybích a ostatných vodných organizmoch 01.01.2011
33/2011 Vestník MŽP SR Zoznam odborne spôsobilých osôb pre vyhotovovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny. Fyzické osoby - stav k 11. 07. 2011 11.07.2011
34/2011 Vestník MŽP SR Zoznam odborne spôsobilých osôb pre vyhotovovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny. Právnické osoby - stav k 11. 07. 2011 11.07.2011
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.