Čiastka č. 5/2008 Vestník MŽP SR

Vydaná dňa: 15.08.2008
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
78/2008 Vestník MŽP SR Vyhláška Krajského úradu životného prostredia Nitra č. 2/2008 z 8. júla 2008, ktorou sa vyhlasujú verejnosti voľne prístupné jaskyne Čertova pec a Svoradova jaskyňa 15.08.2008
79/2008 Vestník MŽP SR Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici č. 4/2008 z 30. júla 2008, ktorou sa vyhlasuje chránený areál Kopec 15.08.2008
80/2008 Vestník MŽP SR Vyhláška Krajského úradu životného prostredia Košice č. 1/2008 z 1. augusta 2008, ktorou sa vyhlasuje verejnosti voľne prístupná jaskyňa Šarkanova diera 15.08.2008
81/2008 Vestník MŽP SR Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Trenčíne č. 2/2008 zo 7. júla 2008, ktorou sa zrušuje ochrana chráneného stromu Buk pri Jaseňovej skale 01.09.2008
82/2008 Vestník MŽP SR Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Prešove č. 9/2008 zo 6. októbra 2008, ktorou sa zrušuje ochrana chránených stromov Lipy – Uloža 01.11.2008
83/2008 Vestník MŽP SR Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici č. 5/2008 z 1. októbra 2008, ktorou sa vyhlasuje chránený areál Suchá dolina . 01.11.2008
84/2008 Vestník MŽP SR Všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici č. 2/2008 z 10. júna 2008, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia 01.11.2008
85/2008 Vestník MŽP SR Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 11/2008 o osobitných podmienkach na udelenie národnej environmentálnej značky pre skupinu produktov radiálne plášte pre osobné automobily.
86/2008 Vestník MŽP SR Smernica Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 22. októbra 2008 č. 5/2008-5.2 o podmienkach a postupoch pri poskytovaní finančných prostriedkov z Operačného programu Životné prostredie, Prioritná os 6 – Technická pomoc v programovom období 2007 – 2013 14.11.2008
87/2008 Vestník MŽP SR Rozhodnutie ministra životného prostredia Slovenskej republiky zo 16. septembra 2008 č. 55/2008 – 1.8. o potvrdení existencie expertných poradných orgánov ministra životného prostredia Slovenskej republiky 01.01.2008
88/2008 Vestník MŽP SR Všeobecné emisné závislosti a všeobecné emisné faktory pre vybrané technológie a zariadenia podľa § 2 ods. 3 písm. f) a g) vyhlášky MŽP SR č. 408/2003 Z. z. 01.01.2008
89/2008 Vestník MŽP SR Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 740 z 15. októbra 2008 k návrhu Koncepcie geoparkov v Slovenskej republike 01.01.2008
90/2008 Vestník MŽP SR Koncepcia geoparkov v Slovenskej republike 01.01.2008
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.