Čiastka č. 4/2008 Vestník MŽP SR

Vydaná dňa: 01.07.2008
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
61/2008 Vestník MŽP SR Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Bratislave č. 1/2008 z 19. júna 2008, ktorou sa vyhlasuje verejnosti voľne prístupná jaskyňa Deravá skala 01.07.2008
62/2008 Vestník MŽP SR Vyhláška Krajského úradu životného prostredia Trnava č. 4/2008 z 29. mája 2008, ktorou sa vyhlasuje prírodná rezervácia Foráš 01.07.2008
63/2008 Vestník MŽP SR Vyhláška Krajského úradu životného prostredia Trnava č. 5/2008 zo 17. júna 2008, ktorou sa zrušuje ochrana chráneného strom u Pálfiho smrek 01.07.2008
64/2008 Vestník MŽP SR Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici č. 3/2008 z 26. mája 2008, ktorou sa vyhlasujú verejnosti voľne prístupné jaskyne Malá drienčanská jaskyňa a Netopieria jaskyňa 01.07.2008
65/2008 Vestník MŽP SR Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Prešove č. 6/2008 z 13. júna 2008, ktorou sa vyhlasujú verejnosti voľne prístupné jaskyne Hučivá diera, Elektrárenská jaskyňa, Komín, Jaskyňa v Skalke a Jaskyňa v Čube 01.07.2008
66/2008 Vestník MŽP SR Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Prešove č. 7/2008 z 19. júna 2008, ktorou sa vyhlasuje chránený strom Skalniansky jaseň 01.07.2008
67/2008 Vestník MŽP SR Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Prešove č. 8/2008 z 19. júna 2008, ktorou sa vyhlasuje chránený strom Mazgalická lipa 01.07.2008
68/2008 Vestník MŽP SR Oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Obvodného úradu životného prostredia v Bratislave č. 1/2007 z 20. marca 2007, ktorou sa vyhlasuje chránený krajinný prvok Vápenický potok
69/2008 Vestník MŽP SR Zoznam právnických a fyzických osôb oprávnených vykonávať geologické práce podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) – aktualizované k 01. 07. 2008 01.07.2008
70/2008 Vestník MŽP SR Zoznam rozhodnutí o výhradnom ložisku (nevyhradený nerast) – aktualizované k 01. 07. 2008 01.07.2008
71/2008 Vestník MŽP SR Zoznam rozhodnutí o výhradnom ložisku (vyhradený nerast) – aktualizované k 01. 07. 2008 01.07.2008
72/2008 Vestník MŽP SR Zoznam rozhodnutí – osvedčení o výhradnom ložisku (vydané bývalým MS SR alebo FM HSE) – aktualizované k 01. 07. 2008 01.07.2008
73/2008 Vestník MŽP SR Zoznam rozhodnutí o nevydaní osvedčenia o výhradnom ložisku 01.01.2008
74/2008 Vestník MŽP SR Zoznam rozhodnutí o určení organizácie, ktorá bude evidovať a zabezpečovať ochranu výhradného ložiska - aktualizované k 01. 07. 2008 01.07.2008
75/2008 Vestník MŽP SR Medzinárodné dohovory s environmentálnym zameraním, ku ktorým Slovenská republika pristúpila, alebo pripravuje k nim pristúpenie (stav k 30. júnu 2008) 30.06.2008
76/2008 Vestník MŽP SR Informácia o vybraných uzneseniach vlády Slovenskej republiky prijatých za mesiac január 2008 až jún 2008 týkajúcich sa životného prostredia 01.01.2008
77/2008 Vestník MŽP SR Všeobecne záväzné právne predpisy uplatňované v environmentalistike stav k 30. júnu 2008) 30.06.2008
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené