Ochrana osobných údajov pre prevádzkovateľov e-shopov v zmysle novej legislatívy účinnej od 25. 5. 2018

Časti videa:

 • Ochrana osobných údajov pre prevádzkovateľov e-shopov v zmysle novej legislatívy účinnej od 25. 5. 2018 (ukážka) [2 min.]  Zadarmo
 • Ochrana osobných údajov pre prevádzkovateľov e-shopov v zmysle novej legislatívy účinnej od 25. 5. 2018 [61 min.]  Platený prístup

Upozornenie: Prístup do uzamknutých častí videí majú len registrovaní užívatelia portálu s predplateným prístupom. Prihláste sa, prosím, kliknutím na nasledovný odkaz: PRIHLÁSENIE.

Ochrana osobných údajov pre prevádzkovateľov e-shopov v zmysle novej legislatívy účinnej od 25. 5. 2018

Publikované: 30. 1. 2018

Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.

Stav: Aktuálne

Právny stav od: 25. 5. 2018

Minutáž: 61 min.

Aké nástrahy prináša nové nariadenie EÚ GDPR do e-commerce sveta? Vo videoškolení s JUDr. Marcelou Macovou, PhD. sa dozviete, ktoré nové pojmy máme v rámci ochrany osobných údajov zavedené, čo všetko sa považuje za osobný údaj, aké osobné údaje máme podľa osobitých nariadení a iné. V prvej časti videoškolenia si porovnáme aktuálny zákon s novým nariadením, pozrieme sa na sprostredkovateľské zmluvy a úlohy sprostredkovateľa, ako aj na cezhraničný transfer osobných údajov a náležitosti s tým spojené

 

Obsah:

 • Komparácia prameňov práva     
 • Predmet a pôsobnosť nariadenia            
 • Osobitná kategória osobných údajov     
 • Návrh nového zákona o ochrane osobných údajov          
 • Sprostredkovateľská zmluva      
 • Vymedzenie nových pojmov podľa nariadenia   
 • Cezhraničný tok osobných údajov podľa nariadenia        
 • Právny základ spracúvania osobných údajov
 • Súhlas dotknutej osoby
 • Právny základ spracúvania podľa nariadenia       
 • Oprávnená osoba
 • Bezpečnostné opatrenia podľa nariadenia

Prílohy

 • Prednáška: Ochrana osobných údajov pre prevádzkovateľov e-shopov v zmysle novej legislatívy účinnej od 25. 5. 2018 / 595 kB
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené