Novela katastrálneho zákona – poskytovanie údajov a služieb katastra nehnuteľností od 1. 10. 2018

Časti videa:

 • Novela katastrálneho zákona – poskytovanie údajov a služieb katastra nehnuteľností od 1. 10. 2018 (ukážka) - EPI [1 min.]  Zadarmo
 • Sledovanie zmien a súpis nehnuteľností - cenník GKÚ [13 min.]  Platený prístup

  Novela katastrálneho zákona – poskytovanie údajov a služieb katastra nehnuteľností od 1. 10. 2018 - úvod [2 min.]  Platený prístup

  § 68 Verejnosť katastrálneho operátu [13 min.]  Platený prístup

  § 69 Poskytovanie údajov katastra [14 min.]  Platený prístup

  § 60b Sledovanie zmien v katastri [8 min.]  Platený prístup

Upozornenie: Prístup do uzamknutých častí videí majú len registrovaní užívatelia portálu s predplateným prístupom. Prihláste sa, prosím, kliknutím na nasledovný odkaz: PRIHLÁSENIE.

Novela katastrálneho zákona – poskytovanie údajov a služieb katastra nehnuteľností od 1. 10. 2018

Publikované: 15. 1. 2019

Autor: JUDr. Jana Dráčová

Stav: Aktuálne

Právny stav od: 1. 10. 2018

Minutáž: 51 min.

Katastrálny zákon sa vplyvom novely zákona č. 212/2018 Z. z. účinnej od 1. 10. 2018 mení nielen vo vzťahu k poskytovaniu údajov a novým službám, ale upravuje sa v celej svojej podstate. Lektorka JUDr. Jana Dráčová vám vo videoškolení porozpráva okrem iného aj o centralizácii katastra, o tom, aké nové údaje sa evidujú u FO, kto má právo a do akej časti operátu katastra nahliadať, akým spôsobom sa údaje získavajú, kto údaje poskytuje a ako funguje nová služba sledovania zmien.

Obsah:

 • Novela č. 212/2018 Z. z. schválená  19. 6. 2018
 • § 68 Verejnosť katastrálneho operátu
 • § 69 Poskytovanie údajov katastra
 • § 69 Poskytovanie údajov katastra
 • § 60a vyhl. Súpis nehnuteľností
 • § 60b Sledovanie zmien v katastri
 • § 79l Prechodné ustanovenia k úpravám od 1. 10. 2018
 • Sledovanie zmien  a súpis nehnuteľností
 • Zákon č. 145/1995 Z. z. príloha sadzobník položka 10
 • Oslobodenie Od poplatkov

Prílohy

 • Prednáška: Novela katastrálneho zákona – poskytovanie údajov a služieb katastra nehnuteľností od 1. 10. 2018 / 450 kB
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené