Zrážky zo mzdy za stravné lístky

Pri nástupe do pracovného pomeru zamestnávateľ podpisuje so zamestnancami dohodu o zrážkach zo mzdy za poskytnuté stravné lístky (zrážka po odpočítaní príspevku zamestnávateľa v zmysle Zákonníka práce a príspevku zo sociálneho fondu). Je možné v tejto dohode zároveň dohodnúť so zamestnancom, že pri nevrátení poskytnutých stravných lístkov (napr. pri skončení pracovného pomeru) zamestnanec súhlasí so zrážkou za celý nevrátený poskytnutý stravný lístok?

Autori: JUDr. Eva Tináková (advokátska kancelária MAPLE & FISH)
Právny stav od: 1. 4. 2002
Dátum publikácie: 15. 6. 2016Zrážky zo mzdy upravuje ustanovenie § 131 Zákonníka práce, ktoré umožňuje zamestnávateľovi vykonanie jednostrannej zrážky zo mzdy iba v taxatívne zákonom ustanovených prípadoch. V ostatných prípadoch, teda aj v prípade poskytnutých stravných lístkov, je možné zrážku uskutočniť len na základe písomnej dohody o zrážkach zo mzdy.

Normatívny základ pre uzatváranie dohody o zrážkach zo mzdy je obsiahnutý v § 20 ods. 2 Zákonníka práce. Samotný obsah predmetnej dohody však už Zákonník práce exaktne nestanovuje.

Dohoda o zrážkach zo mzdy musí spĺňať základné náležitosti právneho úkonu, medzi ktoré patrí aj podmienka určitosti. Okrem presného označenia subjektov, ako i výslovného a nespochybniteľného súhlasu zamestnanca s vykonaním zrážok zo svojej konkrétnej mzdy v prospech zamestnávateľa musí dohoda jednoznačne identifikovať peňažný nárok zamestnávateľa, ktorý má byť zabezpečený dohodou o zrážkach zo mzdy.

Čo sa týka možnosti zabezpečenia nároku zamestnávateľa na vrátenie poskytnutých stravných lístkov v prípade skončenia pracovného pomeru, v danej súvislosti je potrebné podotknúť, že v právnej teórii stále zostáva spornou otázka prípustnosti uzatvorenia dohody o zrážkach zo mzdy zabezpečujúcej budúci nárok zamestnávateľa, resp. pohľadávky, ktorej splatnosť ešte nenastala. Väčšina teoretikov sa ale prikláňa k názoru, že dohodu o zrážkach zo mzdy možno s účastníkmi platne uzatvoriť aj v čase, keď pohľadávka ešte nie je splatná. Zamestnávateľ však môže začať s výkonom zrážok až po splatnosti danej pohľadávky.

Pre úplnosť dodávame, že dohoda o zrážkach zo mzdy sa musí uzatvoriť písomne, inak je neplatná. Dohodnutá výška zrážok zo mzdy nesmie presiahnuť výšku ustanovenú pre zrážky zo mzdy pri výkone rozhodnutia, a to v zmysle nariadenia vlády SR č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia.

Záver

Dohodou o zrážkach zo mzdy môže zamestnávateľ zabezpečiť všetky svoje peňažné nároky, a to – podľa názoru väčšiny teoretikov – aj pohľadávky budúce, resp. také, ktorých splatnosť ešte len nastane. Výkon zrážok je možné realizovať až po splatnosti danej pohľadávky.

 

Poznámka redakcie:
§ 20 ods. 2 a § 131 ods. 3 zákona č. 311/2001 Z. z.

Autor: JUDr. Eva Tináková (advokátska kancelária MAPLE & FISH)

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace dokumenty

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.