Dohoda o zmene pracovných podmienok

Zamestnávateľ chce zamestnancovi znížiť týždenný pracovný čas. Zamestnanec nesúhlasí so znížením úväzku. Má zamestnávateľ povinnosť vyplatiť odstupné, ak by zamestnanec podal výpoveď vzhľadom na úpravu pracovného času? Alebo má nárok na odstupné, ak mu dá výpoveď zamestnávateľ, že neprijal znížený úväzok?

Autori: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 4. 2002
Dátum publikácie: 16. 1. 2017Zamestnávateľ môže dohodnutý obsah pracovnej zmluvy zmeniť len vtedy, ak sa dohodne na jeho zmene so zamestnancom. Zamestnávateľ je povinný zmenu pracovnej zmluvy vyhotoviť písomne (§ 54 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce). Zamestnávateľ nemôže svojvoľne zmeniť pracovnú podmienku, akou je napríklad pracovný čas zamestnanca dohodnutý v pracovnej zmluve, ale vždy na základe vzájomnej dohody účastníkov tohto vzťahu. Zákonník práce takýto jednostranný úkon nepripúšťa. Zamestnanec má možnosť so zmenou podmienok dohodnutých v pracovnej zmluve súhlasiť alebo nesúhlasiť. Ak nesúhlasí, zamestnávateľ je povinný prideľovať mu prácu podľa pracovnej zmluvy a jej podmienok pôvodne dojednaných. V opačnom prípade ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, pri ktorej má zamestnávateľ povinnosť platiť zamestnancovi náhradu mzdy podľa § 142 Zákonníka práce. Zamestnanec nemá dôvod skončiť pracovný pomer, ak nesúhlasí so zmenou podmienok pracovnej zmluvy. Ak sa predsa len rozhodne, že skončí pracovný pomer, tak môže využiť dva spôsoby skončenia pracovného pomeru, a to prostredníctvom dohody o skončení pracovného pomeru (§ 60 Zákonníka práce) alebo prostredníctvom výpovede z pracovného pomeru (§ 67 Zákonníka práce). Nárok na odstupné mu pri tejto forme skončenia pracovného pomeru nevznikne.

Dôvodovom na skončenie pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa nemôže byť tá skutočnosť, že zamestnanec odmietol súhlasiť so zmenou podmienok pracovnej zmluvy. Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer so zamestnancom výpoveďou iba z dôvodov ustanovených v Zákonníku práce. V tejto súvislosti je možné uplatniť výpoveď napríklad z dôvodu, že sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách [§ 63 ods. 1 písm. c) Zákonníka práce]. Prípadne z tohto dôvodu je možné skončiť dohodou pracovný pomer. Zamestnanec má pri tejto forme skončenia pracovného pomeru nárok na odstupné podľa § 76 Zákonníka práce.

Záver

Zamestnávateľ nemôže svojvoľne zmeniť podmienky dohodnuté v pracovnej zmluve, ale vždy na základe vzájomnej dohody so zamestnancom.

 

Poznámka redakcie:
§ 54 zákona č. 311/2001 Z. z.

Autor: Ing. Jana Repáčová

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.