Štandardné zmluvné doložky pre prenos osobných údajov do tretích krajín

Európska komisia prijala 4. júna 2021 modernizované štandardné zmluvné doložky pre prenos osobných údajov do tretích krajín podľa čl. 46 ods. 2 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Vykonávacie rozhodnutie je účinné od 27. 6. 2021.

Autori: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky Redakcia Bezpečnosť v praxi
Právny stav od: 27. 6. 2021
Dátum publikácie: 22. 6. 2021
Prameň: EPI Odborné články / epi - 2021
Oblasti práva: Správne právo / Informácie, informačný systém / Ochrana údajov / GDPREurópska komisia prijala 4. júna 2021 modernizované štandardné zmluvné doložky pre prenos osobných údajov do tretích krajín podľa čl. 46 ods. 2 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

 

Štandardné zmluvné doložky sa môžu použiť na prenos osobných údajov medzi:

  1. prevádzkovateľom v EÚ a prevádzkovateľom v tretej krajine,
  2. prevádzkovateľom v EÚ a sprostredkovateľom v tretej krajine,
  3. sprostredkovateľom v EÚ a sprostredkovateľom v tretej krajine,
  4. sprostredkovateľom v EÚ a prevádzkovateľom v tretej krajine.

 

Štandardné zmluvné doložky boli dňa 7. júna 2021 publikované v Úradnom vestníku EÚ:

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/914 zo 4. júna 2021 o štandardných zmluvných doložkách pre prenos osobných údajov do tretích krajín podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (Text s významom pre EHP)

 

 

Štandardné zmluvné doložky prijaté podľa predchádzajúcej právnej úpravy (rozhodnutie 2001/497/ES prevádzkovateľ v EÚ prevádzkovateľ v tretej krajine a rozhodnutie 2010/87/EÚ prevádzkovateľ v EÚ a sprostredkovateľ v tretej krajine prijaté podľa smernice 95/46) budú od 27. septembra 2021 zrušené.

Zmluvy uzavreté pred 27. septembrom 2021 na základe predchádzajúcej verzie štandardných zmluvných doložiek je možné používať do 27. decembra 2022 za predpokladu, že spracovateľské operácie, ktoré sú predmetom zmluvy sa nezmenia a že uplatňovanie uvedených doložiek zabezpečuje, že sa na prenos osobných údajov vzťahujú primerané záruky.

Prílohy

Súvisiace predpisy EÚ

Súvisiace odborné články


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.