Zmluva o dlhodobom nájme s pozemkovým spoločenstvom

Vzor zmluvy upravuje prenechanie presne určených pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve pozemkového spoločenstva, do nájmu inej osobe na určený účel, určitý čas a stanovené nájomné za podmienok upravených v zmluve.

Autori: JUDr. Mária Kevická, PhD.
Dátum publikácie: 16. 6. 2020zito_na_poli

Vzorová zmluva o dlhodobom nájme zo strany pozemkového spoločenstva nájomcovi je záväzkový vzťah upravený v ust. § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „OZ“).

Predmetom zmluvy je záväzok prenajímateľa prenechať za odplatu nájomcovi vec, aby ju dočasne (v dohodnutej dobe) užíval alebo z nej bral aj úžitky. Vzor zmluvy upravuje prenechanie presne určených pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve pozemkového spoločenstva, do nájmu inej osobe na určený účel (prevádzkovanie potravín), určitý čas (10 rokov) a stanovené nájomné (2,00 EUR/m2/rok bez DPH) za podmienok upravených v zmluve.

Náležitosti zmluvy sú:

a. zmluvné strany – nájomca a prenajímateľ – v prípade pozemkového spoločenstva je obvykle oprávnený na podpis zmluvy výbor zvolený valným zhromaždením pozemkového spoločenstva,

b. predmet nájmu – užívanie prenajímanej veci, ktorú je potrebné presne špecifikovať,

c. odplata – nájomné a jeho výška

Celé znenie nájdete v produkte EPI Vzory zmlúv a právnych podaní:

Zmluva o dlhodobom nájme s pozemkovým spoločenstvom

 

Súvisiace vzory zmlúv a právnych podaní

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.