Zmeny v sociálnej oblasti v súvislosti s koronavírusom

Hlavným cieľom zákona č. 63/2020 Z. z. je pomoc najmä tým ľuďom, ktorí sú pre ochorenie COVID-19 v karanténe alebo izolácii, resp. sa starajú osobne a celodenne o deti.

Autori: Ing. Valéria Jarinkovičová
Dátum publikácie: 2. 4. 2020Image44178

K niektorým zmenám sociálno-ekonomického charakteru v súvislosti s koronavírusom a ochorením COVID-19

Dňa 25. marca 2020 sa NR SR uzniesla na zákone, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Hlavným cieľom tohto zákona č. 63/2020 Z. z. je pomoc najmä tým ľuďom, ktorí sú kvôli koronavírusu v karanténe alebo izolácii, resp. sa starajú osobne a celodenne o deti vzhľadom na to, že zariadenie alebo škola, ktorú dieťa navštevuje, boli rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté a pod. Zároveň zákon obsahuje rámcovú úpravu nových aktívnych opatrení na trhu práce.

Zákon č. 63/2020 Z. z. pozostáva z piatich článkov:

­ v čl. I je obsiahnutá novela zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení n. p. (ďalej aj „zákon o sociálnom poistení“),

­ v čl. II novela zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení n. p. (ďalej aj ZP),

­ v čl. III novela zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení n. p. (ďalej aj „zákon o službách zamestnanosti“),

­ v čl. IV novela zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení n. p., (ďalej aj „zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu“),

­ podľa čl. V tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

K čl. I – novele zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení n. p.

Novela sa týka (najmä) nemocenského poistenia. Pripomeňme si najprv, že podľa § 13 ods. 1 zákona o sociálnom poistení sa z nemocenského poistenia za ustanovených podmienok poskytujú tieto nemocenské dávky:

  1. nemocenské,
  2. ošetrovné,
  3. vyrovnávacia dávka,
  4. materské.
1. Cieľom prvej zmeny bolo rozšíriť okruh poistencov, ktorým vzniká nárok na nemocenské, o tých, ktorým bola nariadená izolácia podľa § 12 ods. 2 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o ochrane verejného zdravia“).

Ustanovenie § 33 ods. 1 po novelizácii znie: „Zamestnanec a povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba majú nárok na nemocenské, ak boli pre chorobu alebo úraz uznaní za dočasne práceneschopných na výkon zárobkovej činnosti alebo ak im bolo nariadené karanténne opatrenie alebo izolácia50) (ďalej len „dočasná pracovná neschopnosť“).“

Celé znenie: K niektorým zmenám sociálno-ekonomického charakteru v súvislosti s koronavírusom

 

Súvisiace aktuality

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.