Vymáhanie pohľadávok Sociálnou poisťovňou od 1. 7. 2017

Nové osobitné druhy výkonu rozhodnutia, úprava postupu v prípade, ak Sociálna poisťovňa nevymôže svoju pohľadávku.

Autori: JUDr. Samuel Diatka
Dátum publikácie: 15. 6. 2017Novelou zákona o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti boli vykonané zásadné zmeny v exekučnom konaní, a to hlavne v tretej časti, ktorá upravuje všeobecne postup exekútora, z ktorého najmedializovanejším je náhodné prideľovanie spisov súdnym exekútorom a následne prenos niektorých kompetencií zo súdov na súdnych exekútorov. Nemenej dôležitá je novela zákona o sociálnom poistení, ktorá opätovne zavádza možnosť pre Sociálnu poisťovňu viesť výkon rozhodnutia vo vlastnej réžii.

Len na ilustráciu: zo zhruba pol milióna každoročne podaných exekučných konaní tvoria exekučné návrhy podané Sociálnou poisťovňu približne tretinu. To znamená okamžité odľahčenie súdov od značného náporu vecí. Istou nevýhodou je len to, že Sociálna poisťovňa bude môcť vykonávať len výkon rozhodnutia na peňažné plnenie, takže v prípade, ak bude potrebné predávať hnuteľné veci, respektíve nehnuteľnosti, bude musieť ísť cestou súdneho exekútora.
V drvivej väčšine exekučných konaní aj tak prichádza do úvahy len výkon rozhodnutia na peňažné plnenie, pretože verejnoprávne inštitúcie nemajú dôvod na zriadenie záložného práva. Ich služby má totiž nárok využívať aj osoba, ktorej bonita je problematická a súkromná spoločnosť by s takouto osobou nikdy nevstúpila do záväzkového vzťahu.

Zákon zavádza pre Sociálnu poisťovňu osobitné druhy výkonu rozhodnutia, ktoré sa v mnohom inšpirujú súčasnou právnou úpravou exekučných konaní na peňažné plnenie, a to:

zrážkami z dávok,
zrážkami zo mzdy,
prikázaním pohľadávky z účtu v banke.

Začatie konania

Sociálna poisťovňa začne konanie o výkone rozhodnutia z úradnej moci za predpokladu, že rozhodnutie, ktoré zaväzuje na plnenie, sa stalo právoplatným a vykonateľným. Exekučným titulom v tomto prípade je vykonateľné rozhodnutie Sociálnej poisťovne, ktoré nebolo splnené dobrovoľne. Ďalší postup Sociálnej poisťovne je do istej miery determinovaný voľbou príslušného spôsobu vymáhania pohľadávok.

Zjednodušene sa dá povedať, že pri vymáhaní pohľadávok existujú tri fázy:
1. začatie vymáhania,
2. blokačné opatrenia,
3. realizácia fyzického výkonu.

Článok je uvedený v skrátenom znení, jeho celé znenie nájdete v produkte Odborné články:

Novela Exekučného poriadku a novela zákona o sociálnom poistení účinná od 1. 7. 2017

k téme pozri aj súvisiaci Komentár k zákonu č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ŠTVRTÁ ČASŤ KONANIE VO VECIACH VYMÁHANIA POHĽADÁVOK (§ 225a - § 225p)

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace odborné články

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.