Súdom priznaná náhrada mzdy a úroky z omeškania – daň, odvody

Rozsudkom je zamestnávateľ povinný zaplatiť zamestnancovi náhradu mzdy s úrokom z omeškania. Platia sa aj odvody do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne a daň z príjmov aj z úrokov z omeškania?

Autori: Ing. Eva Gášpárová
Dátum publikácie: 2. 7. 2021tt_kladivko-bankovky

Celá otázka:

Súd rozhodol o neplatnosti skončenia pracovného pomeru. Rozsudkom je zamestnávateľ povinný zaplatiť zamestnancovi náhradu mzdy za obdobie od 13. 10. 2014 do 13. 10. 2017 s úrokom z omeškania. Úroky z omeškania sú vo výške 5 % ročne z určenej sumy brutto od určeného dátumu až do zaplatenia. Platia sa aj odvody do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne a daň z príjmov aj z úrokov z omeškania? Ide o bývalého zamestnanca, ktorého už zamestnávateľ nezamestnáva.

Odpoveď:

Na základe právoplatného rozhodnutia súdu o neplatnosti skončenia pracovného pomeru a priznania nároku na náhradu mzdy pri neplatne skončenom pracovnom pomere vzniká zamestnávateľovi povinnosť vyplatiť zamestnancovi náhradu mzdy z neplatného skončenia pracovného pomeru, z priznanej náhrady odviesť poistné na sociálne poistenie a preddavok na zdravotné poistenie, pri výplate náhrady zraziť preddavok na daň z príjmu zo závislej činnosti, a to bez ohľadu na to, či v čase zúčtovania a vyplatenia náhrady mzdy je alebo nie je zamestnanec v pracovnoprávnom vzťahu.

Súdom priznané a vyplatené úroky z omeškania sú náhradou za škodu spôsobenú oneskoreným vyplatením mzdy, resp. náhrady mzdy a sú príjmom oslobodeným od dane podľa § 9 ods. 2 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, preto sa do zdaniteľného príjmu nezahrnú, a to bez ohľadu na to, či v čase zúčtovania a vyplatenia úroku z omeškania je alebo nie je zamestnanec v pracovnoprávnom vzťahu. Zamestnávateľ je povinný vyplatené úroky z omeškania vykázať na mzdovom liste v súlade s § 39 ods. 2 písm. f) bod 3 zákona o dani z príjmov.

 

Odpoveď je skrátená, celé znenie nájdete v produkte EPI Príklady z praxe:

Súdom priznaná náhrada mzdy a úroky z omeškania – daň, odvody

 

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace eurokódex komentované ustanovenia

Súvisiace autorsky spracované rozhodnutie súdu

Súvisiace vzory zmlúv a právnych podaní

Súvisiace dokumenty

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.