Schválené zmeny Zákonníka práce a ďalších pracovnoprávnych predpisov v situácii spôsobenej ochorením COVID-19

Od 4. 4. 2020 je účinný zákon, ktorý novelizuje Zákonník práce a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony.

Dátum publikácie: 3. 4. 2020tt_paragraf

Národná rada SR schválila 2. 4. 2020 s pozmeňujúcimi návrhmi vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa Zákonník práce a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony. Zákon bol vydaný v Zbierke zákonov pod č. 66/2020 Z. z.  a je účinný od 4. 4. 2020. 

Cieľom prijatých zmien je v krízovej situácii udržanie existujúcich pracovných miest zo strany štátu a pomoc zamestnávateľom, aby mohli flexibilnejšie reagovať na mimoriadnu situáciu v rámci svojej spoločnosti. Ustanovuje napr. nariadenie čerpania dovolenky, poskytovanie náhrady mzdy vo výške 80 %v prípade uzatvorenia prevádzky, predĺženie obdobia podpory v nezamestnanosti, úpravu povinností v oblasti BOZP a iné. 

Zmeny sa týkajú týchto prepisov:

ktorých prijatie je realizované vzhľadom na situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 v rámci Slovenskej republiky.

1. Zákonník práce

Dôvody zmeny Zákonníka práce:

  • snaha o udržanie existujúcich pracovných miest zo strany štátu,
  • pomoc zamestnávateľom, aby mohli flexibilnejšie reagovať na mimoriadnu situáciu v rámci svojej spoločnosti.

Prehľad zmien Zákonníka práce:

1. Novozavedené osobitné ustanovenia Zákonníka práce (jedenásta časť) majú prednosť pred príslušnými ustanoveniami prvej až desiatej časti Zákonníka práce, ak je vyhlásená mimoriadna situácia, núdzový stav, výnimočný stav (ďalej len „krízová situácia“) a dva mesiace po ich odvolaní (ust. § 250b ods. 1 Zákonníka práce).

2. Zavedenie nového práva zamestnávateľa a zamestnanca v súvislosti s prácou z domu počas účinnosti opatrení vyhlásených v súvislosti s ochranou zdravia v rámci krízovej situácie (ust. § 250b ods. 2 Zákonníka práce):

  • právo zamestnávateľa prikázať prácu z domu (domácnosti) zamestnanca, ak ide o činnosť, u ktorej je to možné a ak práca na pracovisku nie je možná, nevyhnutná, prípadne je riziková z dôvodu prevencie šírenia prenosnej choroby a zamestnanec takýto výkon práce z domácnosti prípadne bezdôvodne odmieta (zamestnávateľ nemusí žiadať zamestnanca o súhlas),
  • právo zamestnanca na výkon práce z domácnosti, a to za podmienky, že to povaha práce umožňuje a že tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody, napr. potreba prítomnosti časti zamestnancov na pracovisku (zamestnanec nemusí žiadať zamestnávateľa o súhlas),

3. Zamestnávateľ má právo na flexibilnejšie oznamovanie pracovných zmien (rozvrhnutie pracovného času), a to najmenej dva dni vopred s platnosťou minimálne na týždeň (ust. § 250b ods. 3 Zákonníka práce).

4. Došlo k úprave podmienok nariadenia čerpania dovolenky z hľadiska oznamovacej povinnosti zamestnávateľa (ust. § 250b ods. 4 Zákonníka práce):

Celé znenie: Schválené zmeny Zákonníka práce a ďalších pracovnoprávnych predpisov v situácii spôsobenej ochorením COVID-19

 

Súvisiace aktuality

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.