Registratúrny poriadok a registratúrny plán

Postup subjektu pri správe registratúry.

Autori: Mgr. Jana Štefaničáková
Dátum publikácie: 23. 7. 2019Registratúrny poriadok upravuje postup subjektu pri správe registratúry, a to najmä pri organizovaní manipulácie so záznamami a spismi, ako aj pri náležitom a pravidelnom vyraďovaní spisov.

Interná firemná smernica

Registratúrny poriadok a registratúrny plán na správu registratúry

(názov spoločnosti)

 

 

Smernica z ................... (deň, mesiac a rok) č............., ktorou sa vydáva registratúrny poriadok a registratúrny plán na správu registratúry ... (ak sa ustanovenia registratúrneho poriadku vzťahujú aj na zariadenia subjektu, resp. jeho pobočkovú sieť, uviesť aj ich názvy).

V súlade s § 16 ods. 2 písm. a) zákona NR SR č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydávam túto smernicu.

Čl. 1

Registratúrny poriadok na správu registratúry a registratúrny plán, ktoré sú prílohou tejto smernice, sa vzťahujú na činnosť ... (ak sa ustanovenia registratúrneho poriadku vzťahujú aj na zariadenia subjektu, resp. jeho pobočkovú sieť, uviesť aj ich názvy).

 

Celé znenie smernice nájdete v produkte Interné firemné predpisy: 

Registratúrny poriadok a registratúrny plán na správu registratúry

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.