Interná smernica o podmienkach čerpania dovolenky

Smernica upravuje práva a povinnosti zamestnávateľa a jeho zamestnancov súvisiace so vznikom nároku zamestnancov na dovolenku a podmienky čerpania dovolenky.

Autori: Mgr. Juraj Kočiš, LL.M.
Dátum publikácie: 12. 10. 2020tt_ikona-dokumentu

Smernica upravuje práva a povinnosti zamestnávateľa a jeho zamestnancov súvisiace so vznikom nároku zamestnancov na dovolenku a podmienky čerpania dovolenky. Cieľom je bližšie špecifikovať príslušné ustanovenia Zákonníka práce podľa osobitných podmienok, ktoré sa uplatňujú u zamestnávateľa, a tak zabezpečiť plnenie povinností na báze dobrých vzájomných vzťahov. 

Smernica upravuje:

  • rozsah pôsobnosti,
  • dovolenku za kalendárny rok a jej pomernú časť,
  • dovolenku za odpracované dni,
  • podmienky čerpania dovolenky,
  • nároky zamestnanca v súvislosti s čerpaním dovolenky
  • osobitné ustanovenia v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu.

 

Nárok zamestnanca na dovolenku

Táto smernica zohľadňuje úpravu dovolenky a právne podmienky čerpania dovolenky pri výkone závislej práce v pracovnom pomere podľa ustanovení Zákonníka práce. Smernica nezohľadňuje osobitnú úpravu dovolenky a podmienok jej čerpania pri výkone práce mimo pracovného pomeru (v rozsahu podľa § 2 a nasl. Zákonníka práce), nereflektuje osobitné nároky pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca podľa osobitného predpisu, vysokoškolského učiteľa, výskumného pracovníka a umeleckého pracovníka verejnej vysokej školy alebo štátnej vysokej školy, zamestnanca s najmenej vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa, ktorý vykonáva výskumno-pedagogickú činnosť alebo vedeckú činnosť, výskumnú činnosť a vývojovú činnosť na výskumnom pracovisku organizácie Slovenskej akadémie vied, verejnej výskumnej inštitúcie alebo štátnej rozpočtovej organizácie alebo štátnej príspevkovej organizácie uskutočňujúcej výskum zriadenej ústredným orgánom štátnej správy.

 

Celé znenie smernice nájdete v produkte EPI Interné firemné predpisy:

Interná smernica o podmienkach čerpania dovolenky

 

Autor: Mgr. Juraj Kočiš, LL.M.

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.