Duplicita vlastníctva

K možnostiam riešenia situácie, kedy si k jednej nehnuteľnosti uplatňuje vlastnícke právo viac navzájom nezlučiteľných osôb.

Autori: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Dátum publikácie: 23. 10. 2019Z rôznych historických dôvodov existujú v súčasnosti prípady, kedy je hodnovernosť údajov o vlastníkoch a ich právach k nehnuteľnostiam na listoch vlastníctva spochybnená. Ide o tzv. duplicitu vlastníctva, kedy si k jednej nehnuteľnosti uplatňuje vlastnícke právo viac navzájom nezlučiteľných osôb, pričom nejde o prípady spoluvlastníctva. Je to neželaný jav, ktorý bez jeho odstránenia spôsobuje, že s takou nehnuteľnosťou nemožno nakladať. Právny poriadok umožňuje niekoľko spôsobov vyriešenia takýchto sporov, pričom najlepším je dohoda dotknutých osôb. V prípade, ak k dohode nedôjde, je v zásade jediným oprávneným na určenie vlastníctva len súd, čo je však zdĺhavá a náročná cesta.

V súčasnosti nie je výnimkou stretnúť sa na listoch vlastníctva (ďalej len „LV“) so zapísanou poznámkou o spochybnení hodnovernosti údajov katastra, a to v časti „B“ LV pri údaji o niektorom konkrétnom vlastníkovi z titulu duplicity vlastníctva. Takáto poznámka môže znieť napr. takto: „Hodnovernosť údajov katastra o práve k nehnuteľnosti je spochybnená – údaje katastra sa nesmú používať (vlastník je duplicitný s vlastníkom z LV č. .....).“

K takémuto zápisu môže dochádzať napríklad v týchto prípadoch:

  1. pozemok má v súčte viac vlastníckych podielov, ako tvorí 1/1 (napr. na LV sú zapísaní dvaja vlastníci, z toho prvý má podiel 2/10 a druhý má podiel 1/1),
  2. prekrýva sa pozemok registra „C“ a registra „E“, a to buď úplne, alebo čiastočne, pričom pozemok registra „C“ má iného vlastníka ako pozemok registra „E“ (a teda fyzicky jeden kus zemského povrchu má dva alebo viac rôznych vlastníckych režimov).

Príspevok je skrátený, jeho celé znenie nájdete v produkte Odborné články:

Duplicita vlastníctva alebo keď je vlastníctvo v katastri spochybnené

 

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace odborné články

Súvisiace videoškolenia

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.