Aktuálne otázky a odpovede k stravovaniu zamestnancov

Odpovede na vybrané otázky súvisiace s aktuálnou zmenou v právnej úprave stravovania zamestnancov.

Dátum publikácie: 18. 3. 2021tt_muž s červeným perom

Príspevok na stravovanie

Dátum publikácie: 16. 3. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 3. 2021

Otázka:

Môže zamestnávateľ cez odbory, resp. zástupcov zamestnancov dohodnúť v kolektívnej zmluve alebo internom predpise spôsob stravovania pre celú organizáciu, čiže napríklad, že všetci zamestnanci budú mať stravovanie zabezpečené iba stravovacími poukážkami alebo iba finančným príspevkom?

V prípade, ak má zamestnanec exekučné zrážky zo mzdy, vstupuje finančný príspevok na stravovanie do čistej mzdy na vykonanie zrážok?

Odpoveď:

V prípade, že zamestnávateľ zabezpečoval stravovanie formou poskytovania stravovacích poukážok, tak od 1. 3. 2021 (resp. od 1. 1. 2022, ak využije prechodné ustanovenie Zákonníka práce) v zmysle § 152 ods. 7 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce zamestnávateľ, ktorý nezabezpečuje stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa, ak nejde o prípady podľa odseku 6, je povinný umožniť zamestnancom výber medzi zabezpečením stravovania prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, formou stravovacej poukážky alebo poskytnutím finančného príspevku na stravovanie. Zamestnanec je viazaný svojím výberom počas 12 mesiacov odo dňa, ku ktorému sa výber viaže. Podrobnosti výberu a realizácie povinnosti zamestnávateľa zabezpečovať stravovanie alebo poskytovať finančný príspevok na stravovanie na základe výberu môže zamestnávateľ ustanoviť vo vnútornom predpise. Zamestnávateľ na základe výberu zamestnanca zabezpečuje zamestnancovi stravovanie prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, formou stravovacej poukážky alebo poskytuje zamestnancovi finančný príspevok na stravovanie v sume podľa odseku 8. Do uskutočnenia výberu zo strany zamestnanca zamestnávateľ zabezpečuje zamestnancovi stravovanie prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, formou stravovacej poukážky alebo mu poskytuje finančný príspevok na stravovanie v sume podľa odseku 8. Takže ak zamestnávateľ poskytoval zamestnancom gastrolístky, tak nemôže ani cez odbory, ani cez zástupcov zamestnancov, ani cez kolektívnu zmluvu alebo interný predpis určiť zamestnancom, že budú dostávať iba stravné lístky alebo že budú poberať iba finančný príspevok. Zamestnávateľ musí zamestnancom umožniť si vybrať, čo chcú poberať, či gastrolístok alebo finančný príspevok.

V prípade, že sa zamestnancovi vykonávajú exekučné zrážky zo mzdy, sme toho názoru, že finančný príspevok nie je mzdou v zmysle § 118 Zákonníka práce, ale je poskytovaný na zabezpečenie stravovania pre zamestnanca, a preto by zamestnávateľ nemal zamestnancovi tento finančný príspevok pripočítať k čistej mzde na účely výpočtu zrážky zo mzdy a z uvedeného príspevku nevykonať zrážku zo mzdy.Finančný príspevok na stravovanie
Dátum publikácie: 16. 3. 2021
Autor: Nicolas Hamlock
Právny stav od: 1. 3. 2021
Zamestnávateľ zabezpečuje zamestnancom stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení a za výkon práce počas nočnej zmeny zabezpečuje stravovanie zamestnancov prostredníctvom...

Výška stravného
Dátum publikácie: 16. 3. 2021
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2020
Reštaurácia poskytuje obedy zamestnancom iných firiem (odberatelia). Reštaurácia fakturuje odberateľom stravné lístky alebo skutočne vydané obedy? Počet predaných stravných lístkov...

Stravovanie
Dátum publikácie: 15. 3. 2021
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 3. 2021
Zamestnávateľ nežiada od zamestnanca doplatok pri poskytnutí stravovacích poukážok. Kalkulácia je 2,81 € daňový výdavok, 0,20 € príspevok zo sociálneho fondu, 0,82 € nedaňový...

Stravovanie
Dátum publikácie: 12. 3. 2021
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 3. 2021
Zamestnávateľ má vlastné stravovacie zariadenie, ale dáva možnosť zamestnancom vybrať si medzi stravovaním vo vlastnom zariadení a stravovacími poukážkami. Problém je v tom, že...

Suma finančného príspevku na stravovanie
Dátum publikácie: 9. 3. 2021
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 3. 2021
Hodnota stravnej jednotky zamestnancov stravujúcich sa v školskej jedálni je 3 € (zamestnávateľ hradí z toho 55 %). V čase prázdnin poskytuje zamestnávateľ zamestnancom stravné...

Suma a účtovanie finančného príspevku na stravovanie v PÚ
Dátum publikácie: 8. 3. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 3. 2021
Od 1. marca 2021 si všetci zamestnanci zvolili finančný príspevok namiesto stravovacích lístkov. Na začiatku mesiaca im zamestnávateľ pošle príspevok za 23 pracovných dní v marci,...


Termín na umožnenie výberu medzi gastrolístkom a finančným príspevkom na stravovanie
Dátum publikácie: 5. 3. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 3. 2021
Zamestnávateľ má uzatvorenú zmluvu s externých dodávateľom, ktorý do jeho jedálne prináša jedlo pre zamestnancov, ktorí si vyberú, že v daný deň chcú mať obed v jedálni (iba v čase...


Finančný príspevok na stravovanie
Dátum publikácie: 5. 3. 2021
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 3. 2021
Hodnota stravnej jednotky vo vlastnom stravovacom zariadení je 3,07 €, čiže zamestnancom prispieva zamestnávateľ vo výške 55 %, t. j. 1,69 €. Aká môže byť hodnota príspevku na...


Výška príspevku na stravovanie
Dátum publikácie: 5. 3. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 3. 2021
Zamestnávateľ poskytuje zamestnancom stravovacie poukážky (gastrolístky). Hodnota gastrolístkov je 5,10 €, pričom zamestnávateľ poskytuje 2,80 €, zo sociálneho fondu 0,90 € a...


Kombinovaný spôsob zabezpečovania stravovania

Dátum publikácie: 16. 3. 2021
Autor: Nicolas Hamlock
Právny stav od: 1. 3. 2021

Dosiaľ školské zariadenie zabezpečovalo stravovanie zamestnancov vo vlastnom stravovacom zariadení a počas prázdnin zabezpečovalo stravovanie zamestnancov prostredníctvom...

 

Ďalšie otázky a odpovede nájdete v produkte EPI Príklady z praxe.

Zákazníci s predplateným prístupom do produktov EPI Právneho systému môžu využívať služby daňovej a mzdovej pohotovosti.

 

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace interné firemné predpisy

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.