Nový zákon o hazardných hrách

Od 1. marca 2019. Porovnanie s predchádzajúcou úpravou, zodpovedné hranie, register vylúčených osôb.

Autori: JUDr. Filip Petrinec, PhD.
Dátum publikácie: 12. 3. 2019tt_zetony_375x250

V tomto článku sa venujeme novému zákonu o hazardných hrách, ktorý ako kompletne nová právna úprava vstúpil do účinnosti v marci 2019, ako aj v nasledujúcich mesiacoch. V jednotlivých bodoch preberáme nové povinnosti a stručne porovnávame právny stav podľa starého zákona so znením nového zákona.

Prehlbujúci boj proti hazardným hrám sa prejavil najmä v sprísnení zákonných požiadaviek na prevádzku hazardných hier, na prevádzku herní, reguláciu otváracích hodín a reklamu. Zvláštnosťou nového zákona sú však prechodné ustanovenia, ktoré upravujú prechodnú účinnosť všeobecne záväzných nariadení obce v súvislosti s prevádzkovou dobou herní, ako aj pretrvanie iných právnych vzťahov.

Druhy hazardných hier

Predtým išlo o jeden z druhov hazardných hier ustanovených zákonom. Po novom prichádzajú aj dva osobitné druhy – hazardné hry na termináloch videohier a hazardné hry na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi, ktoré vznikli rozdelením pôvodného inštitútu hazardnej hry, ktorý bol takto rozdelený na dva samostatné inštitúty.

Zodpovedné hranie

Fyzickej osobe mladšej ako 18 rokov a fyzickej osobe evidovanej v registri vylúčených osôb sa zakazuje vstup do herne, kasína a do prevádzky, v ktorej sa prevádzkuje bingo. Predtým zákon obmedzoval účasť osôb len v herniach a kasínach.

Prevádzkovateľ hazardnej hry nesmie poskytnúť akúkoľvek pôžičku alebo úver pre hráča pred začatím hry alebo v jej priebehu.

 

Register vylúčených osôb

Okrem osôb špecifikovaných ako osoby vylúčené z účasti na hazardných hrách podľa predchádzajúcej právnej úpravy je to po novom aj osoba: ktorej bol súdom uložený zákaz účasti na hazardných hrách, ktorej bola rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou uložená povinnosť platiť výživné nezaopatrenému dieťaťu, ktoré má nárok na náhradné výživné, voči ktorej bolo začaté trestné stíhanie pre trestný čin zanedbania povinnej výživy.

 

Článok je skrátený, jeho celé znenie nájdete v produkte Odborné články:

Autor: JUDr. Filip Petrinec, PhD.

Súvisiace odborné články

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené