Čiastka č. 16/2015 Z. z.

Vydaná dňa: 14.03.2015
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
46/2015 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 338/2014 Z. z., ktorým sa ustanovuje vzor ponukového listu 15.03.2015
47/2015 Z. z. Oznámenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Miniterstva školstva Slovenskej republiky z 12. augusta 2009 č. CD-2009-23752/12736-1:11 o stimuloch pre výskum a vývoj
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené