Čiastka č. 78/2014 Z. z.

Vydaná dňa: 17.09.2014
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
238/2014 Z. z. Úplné znenie zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené