Čiastka č. 59/2014 Z. z.

Vydaná dňa: 13.06.2014
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
160/2014 Z. z. Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 15.06.2014
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené