Čiastka č. 55/2012 Z. z.

Vydaná dňa: 01.08.2012
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
223/2012 Z. z. Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony 01.08.2012
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené