Čiastka č. 94/2009 Z. z.

Vydaná dňa: 03.07.2009
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
272/2009 Z. z. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené