Čiastka č. 145/2009 Z. z.

Vydaná dňa: 20.10.2009
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
400/2009 Z. z. Zákon o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.11.2009
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené