Čiastka č. 128/2009 Z. z.

Vydaná dňa: 09.09.2009
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
357/2009 Z. z. Úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky o štátnom jazyku Slovenskej republiky
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené