Čiastka č. 106/2009 Z. z.

Vydaná dňa: 25.07.2009
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
300/2009 Z. z. Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov 01.08.2009
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené