Čiastka č. 98/2008 Z. z.

Vydaná dňa: 04.07.2008
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
249/2008 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia evidencie pozemkov 01.08.2008
250/2008 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti a na udelenie povolenia na vykonávanie zaisťovacej činnosti
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené