Čiastka č. 59/2008 Z. z.

Vydaná dňa: 24.04.2008
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
137/2008 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohovoru o počítačovej kriminalite
138/2008 Z. z. Oznámenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prechodu z analógového spôsobu šírenia signálu televízneho terestriálneho vysielania na digitálny spôsob šírenia signálu televízneho terestriálneho vysielania (podmienky prechodu)
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené