Čiastka č. 49/2008 Z. z.

Vydaná dňa: 10.04.2008
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
120/2008 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 102/2004 Z. z. o úhradách za niektoré úkony Puncového úradu Slovenskej republiky 15.04.2008
121/2008 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o predkladaní výkazov, hlásení, prehľadov a iných správ poisťovňami a pobočkami zahraničných poisťovní
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené