Čiastka č. 182/2008 Z. z.

Vydaná dňa: 04.12.2008
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
495/2008 Z. z. Zákon o poplatku za udržiavanie platnosti patentu, o poplatku za udržiavanie platnosti európskeho patentu s účinkami pre Slovenskú republiku a o poplatku za udržiavanie platnosti dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá a výrobky na ochranu rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.02.2009
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené