Čiastka č. 158/2008 Z. z.

Vydaná dňa: 07.11.2008
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
427/2008 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška úhrady za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a ciest pre motorové vozidlá pre vozidlá do 3,5 t 01.01.2009
428/2008 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška úhrady za užívanie vymedzených úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy pre vozidlá nad 3,5 t 01.01.2009
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené