Čiastka č. 9/2007 Z. z.

Vydaná dňa: 06.01.2007
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
12/2007 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 15.01.2007
13/2007 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 01.02.2007
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené