Čiastka č. 30/2007 Z. z.

Vydaná dňa: 20.01.2007
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
43/2007 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 01.02.2007
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené